eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Horné Orešany

Horné Orešany 190
919 03 Horné Orešany

Mobil:
Telefón: +421 33 5588109
Web: http://www.horneoresany.sk/
E-mail: horneoresany@horneoresany.sk

IČO: 00312533
DIČ: 2021133785

Bankové spojenie
IBAN:
 SK89 0200 0000 0000 0362 7212